De Rij van Fibonacci

De rij van Fibonacci is een wiskundig verschijnsel wat je vaak terug ziet in de wereld om je heen.

Maar wat houdt die rij nu in ?

De rij van Fibonacci houdt verband met de gulden snede. De gulden snede wordt vaak toegepast in de schilderkunst en in de fotografie. Grofweg gezegd bevindt de gulden snede zich tussen één derde en twee derde van een afbeelding.

De rij van Fibonacci is in principe een rekensom die oneindig is.

Hieronder een voorbeeld van de rij.

0+1=1

1+1=2

1+2=3

2+3=5

3+5=8

Dit resulteert in onderstaande reeks getallen:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, enz,enz.

Overal om ons heen zien we de verhoudingen van deze rij terug komen in de natuur. Denk bijvoorbeeld aan bloemen, fruit, planten of een schelp.