Wat Honden Doen Deel 1 – Oorsprong

De hond en zijn oorsprong.

Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat de hond afstamt van de wolf. Volgens genetisch onderzoek van Caries Vila zijn er op basis van de verschillen in het DNA vier verschillende hondenrassen te onderscheiden. 

Men gaat ervan uit dat de wolf 15.000 jaren geleden werd gedomesticeerd in het verre oosten. De eerste honden werden waarschijnlijk ingezet voor het verjagen en doden van ongedierte en andere aaseters. Ook werden honden waarschijnlijk ingezet als alarmeringsmiddel en verdedigingsmiddel tegen dieren en mensen die een bedreiging zouden kunnen vormen. Toch bestaat er onder wetenschappers twijfel over het hoe en waarom de wolf werd gedomesticeerd tot huishond. 

Over de domesticatie van de hond is op dit moment geen onomstotelijk bewijs voorhanden. Maar over de domesticatie van vossen is wetenschappelijk meer bekend. De geneticus Dmitry K. Belyaev begon in 1959 met een reeks vossen een domesticatie experiment. De vossen in dit experiment werden volledig op tamheid geselecteerd. Ongeveer 5% van de mannelijke dieren en 20% van de vrouwelijke dieren mochten een volgende generatie stichten. Na 40 jaren en 45000 vossen later onderverdeeld in 35 generaties werden de vossen in dit experiment gedomesticeerd. 

AFSTAMMING VAN DE HUISHOND
Er zijn in het verleden en nog steeds wel twijfels geweest over de afstamming van de huishond. Men ging er vroeger vanuit dat de wolf, de coyote en de jakhals de voorouders waren van de hond. Tegenwoordig zijn de meeste wetenschappers het erover eens dat alleen de wolf de voorouder is van de huishond. De wolf, de jakhals en de coyote behoren wel tot hetzelfde
groep. Wat de bouw en het gedrag van de hond betreft, komt die het meest overeen met die van de wolf. Paringen van de hond met de wolf brengen ook vrijwel altijd vruchtbare nakomelingen voor, terwijl dit met de coyote of met de jakhals zelden het geval is.

In het wild kruisen honden en coyotes niet met elkaar, en honden en jakhalzen zeer af en toe, maar honden en wolven wel. De Saarloos Wolfhond is zelfs een ras dat ontstaan is door het kruizen met een Duitse herdershondenteef en een wolvenreu. Toch is het niet helemaal uitgesloten dat andere wilde-hondachtigen, naast de wolf, toch ook invloed hebben gehad op de hond. Zoals men denkt dat bij de Basenji (zie foto) het geval is. 

Tijdens de Middeleeuwen, in het oude Egypte en in het Romeinse rijk ging de mens de hond als statussymbool beschouwen en begon men daarom ook tijdens het fokken te selecteren op uiterlijke kenmerken, aaibaarheid en gedrag. 

Getekend door: Rosselini 

Deze typen honden staan afgebeeld op de muren van oude Egyptische graven. Wat opvalt is dat alle afgebeelde honden kortharig zijn.

Tegenwoordig kennen we de gewone huishond in verschillende kleurstellingen, afmetingen en soorten. De oorsprong van deze verscheidenheid in rassen ligt hem in de onnatuurlijke selectie van de mens. Om het karakter van uw hond te begrijpen zal u dus ook vaak moeten kijken naar de selectiecriteria die in het verleden zijn gehanteerd om het ras te verkrijgen waartoe uw hond behoort.

In het kort onderscheiden we de volgende rasgroepen als het om de hedendaagse hond gaat.

 1. Herdershonden en Veedrijvers. 
 2. Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden. 
 3. Terriërs. 
 4. Dashonden. 
 5. Spitsen en oertypes.  
 6. Lopende honden, zweethonden en verwante rassen. 
 7. Staande Honden. 
 8. Retrievers en waterhonden. 
 9. Gezelschapshonden. 
 10. Windhonden.

De eigenschappen van uw hond zijn daarom ook te verklaren aan de hand van de volgende punten:

 • De rasgroep waartoe uw hond behoort.
 • Het ras binnen de rasgroep.
 • Het individu die uw hond op zichzelf is.

Tijdens de volgende aflevering gaan we verder in op raskeuze. Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit bericht ? Mail dan naar redactie@ilipse.nl.