Wat Honden doen Deel 5 – Kunnen we Honden met Wolven vergelijken ?

Kunnen we honden met wolven vergelijken?

Wetenschapper Ray Coppinger heeft in het verleden onderzoek gedaan naar wilde honden die in en om een dorp leefden. Deze honden hadden de beschikking over alle middelen die zij nodig hadden om te overleven. Voedsel werd gevonden op de vuilnisbelt en tevens was er voor deze wilde honden voldoende water en onderdak voorhanden. Dit resulteerde er in dat deze honden in kleine groepen (waarschijnlijk vaak een teef en haar nakomelingen) of semi-solitair leefden. Volgens dit onderzoek vormen honden wanneer er voldoende primaire levensbehoeftes voorradig zijn geen roedels zoals we dat van wolven kennen. Aangezien wij als verzorger van de hond ook in deze primaire levensbehoeften voorzien is er geen noodzaak tot het vormen van een roedel.

Als we over een roedel praten dan hebben we het over een groep van dieren van één soort. Daarom kunnen mens en hond geen roedel vormen in de ware betekenis van het woord.

We spreken dan ook niet over een roedel maar een sociale groep. Honden denken, gedragen, ruiken en leven volgens andere maatstaven dan de mens. 

Wat betekent dit voor de relatie tussen u en uw hond?

Een hond zal u daarom ook niet zien als soortgenoot maar als lid van de sociale groep. In deze sociale groep moet u een leidinggevende rol vervullen. Een hond zal u dan ook alleen als leider zien als u laat zien dat u handelt in het belang van de groep waarvan de hond deel uit maakt. U verkrijgt dit vertrouwen op de volgende wijzen:

  • De hond ziet u als lid van de sociale groep en weet dat u hem voorziet in zijn primaire levensbehoeften (voedsel, water, onderdak en liefde.)
  • De groepsleider is in de meeste gevallen zorgzaam en vriendelijk ten opzichte van de hond.
  • Een groepsleider is zeker van zijn positie binnen de groep en zal daarom niet voortdurend zijn best doen zijn status ten opzichte van de andere groepsleden te bevestigen. Een leider is alleen een leider als de rest van de groep hem ook als leider ziet. De groep bevestigt dus het leiderschap en de leider zelf niet.
  • Een groepsleider laat in gevallen van crisis zien dat hij de situatie onder controle heeft en dit zal zorgen voor minder stress bij de rest van de groepsleden.
  • Als de situatie er om vraagt laat de leider zijn leiderschap zien door mentale overheersing en niet door fysieke overheersing.

U zal dus in eerste instantie moeten werken aan de band die u heeft met uw hond. Liefkozen, aaien en individuele aandacht vormen daarom een de basis voor een goede hond – baas relatie. Het opbouwen van een goede hond  – baas relatie vergt dus ook tijd en inspanning. En is niet van de ene op de andere dag te verkrijgen.

Tijdens de volgende aflevering gaan we verder in op socialisatie van de hond. Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit bericht ? Mail dan naar redactie@ilipse.nl.