Wat Honden doen Deel 6 – Socialisatie

Socialisatie

Mens en hond moeten allebei vanaf een jonge leeftijd al worden gesocialiseerd. De mate en wijze van socialisatie zijn bepalend voor de rest van de hond zijn leven. Een jonge hond kent in zijn jonge leven een aantal kritieke fasen als het om socialisatie gaat.

In de eerste zestien weken van zijn leven ontdekt de pup de wereld om zich heen. Alles wat de pup voor de eerste keer tegen komt is nieuw voor hem. Deze eerste zestien weken vormen daarom ook de basis voor de rest van de pup zijn leven. Goede en slechte ervaringen in deze periode bepalen zijn gedragingen in de rest van zijn leven. 

Een tweede periode van die van belang is tijdens de socialisatie is de periode van zes tot veertien maanden. In deze periode kan de hond opeens met ander gedrag reageren op bepaalde situaties. Nare ervaringen kunnen in deze periode dan ook zorgen voor angstgevoelens in hieruit kan ongewenst gedrag ontstaan. Het is dan ook belangrijk dat dit wordt onderkent en dat de hond opnieuw kennis gaat maken met de situatie waarvoor de angst is ontstaan.

Na deze periode loopt het proces van socialiseren in meerdere en mindere mate door tot het tweede levensjaar. 

Hoe socialiseer ik op een verantwoorde wijze

Bij socialisatie van de hond moeten de volgende regels in acht worden genomen.

  • De geleider mag een hond nooit troosten als hij angst vertoond in een bepaalde situatie. Als u de hond gaat troosten bevestigt u als het ware de angst van de hond.
  • Een hond mag nooit gedwongen worden om zich in een bepaalde situatie te begeven. Één van de methoden waarmee een hond zijn angst kan overwinnen heet flooding. Bij flooding wordt de hond langdurig aan zijn angst blootgesteld totdat hij geen angst meer vertoont. Met deze methode kunnen zeer positieve resultaten worden bereikt, maar bij een verkeerde werkwijze kan deze methode ook de angst van de hond vergroten. Daarom wordt vaak gekozen voor systematische desensitisatie. 

Het is belangrijk dat u uw hond gaat aanmoedigen als hij angst ten opzichte van een situatie vertoond. Beloon de hond als hij pogingen onderneemt om zijn angst te overwinnen en negeer de hond als hij angst vertoond. De clicker kan ideaal worden ingezet bij het overwinnen van angsten bij honden.

Angstgevoelens komen niet alleen bij pups voor mijn kunnen ook voorkomen bij volwassen honden. Ook bij socialisatie van een volwassen hond gelden dezelfde regels als bij een pup.

  • De geleider mag een hond nooit troosten als hij angst vertoond in een bepaalde situatie. Als u de hond gaat troosten bevestigt u als het ware de angst van de hond.
  • Een hond mag nooit gedwongen worden om zich in een bepaalde situatie te begeven.

Honden die angst agressie en/of op een andere wijze angst vertonen moeten langzaam kunnen wennen aan de situatie waarin deze angst optreedt.

In de gedragstherapie noemt men deze stapsgewijze blootstelling aan angst systematische desensitisatie. Bij systematische desensitisatie wordt de hond stapsgewijs blootgesteld aan de situatie waarin de angst optreedt. 

Tijdens de volgende aflevering gaan we verder in op lichaamstaal van de hond. Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit bericht ? Mail dan naar redactie@ilipse.nl.